Mobiele technologie : de impact in de bouwsector

Het minste dat we met zekerheid kunnen zeggen is dat de technologie, met name de mobiele technologie een revolutie teweeg heeft gebracht in verschillende sectoren. Er bestaan bijna geen domeinen die het kunnen weerstaan en dat is ook het geval voor de bouwsector. De apk’s zoals we ze eerder noemde brachten veel positieve veranderingen in de bouw en daarover gaat het volgende artikel.

bouwwerf

DE BOUWSECTOR EN HAAR MOEILIJKHEDEN

Meerdere problemen zijn inherent aan de bouwsector. Hetgene waar we mee willen beginnen is natuurlijk het tijdverlies die meestal wordt veroorzaakt tijdens het aanmelden van de werknemer; elke werknemer heeft een papieren rapport om in te vullen, moet dit op verschillende manieren doen en naar de administratieve afdeling sturen. Er moet ook gezegd worden dat dit tijdverlies ook gezien wordt bij vergaderingen die niet iedereen kan bijwonen, met als gevolg dat de informatiestroom van de ene post naar de andere trager is.

We kunnen hier verwijzen naar het raadplegen van verschillende rapporten zoals die van een bouw. De betrokken personen hebben vaak te laat toegang, wat een negatieve invloed heeft op het geheel van het werk. Dit zijn slechts enkele van de problemen die de komst van mobiele applicaties moet corrigeren.

DE OPLOSSINGEN DIE GEBRACHT WORDEN VIA DE DIGITALISERING

Tot enkele jaren geleden was het ondenkbaar dat de bouwsector, die heel gemechaniseerd is, digitaal zou worden. Maar vandaag is het duidelijk zo en we zijn blij met de manier waarop. Het is niet meer nodig om tijd te verliezen met tellen, omdat dit kan worden gedaan via software waartoe de verschillende werknemers toegang hebben vanaf hun smartphone. Het is dus een digitaal werfrapport dat is bijgewerkt en de verschillende personen die bevoegd zijn kunnen toegang hebben en alles zien.

En dat is lang nog niet alles, zo is het voor de werfleiders niet meer nodig zich te verplaatsen om taken toe te wijzen. Vanuit de interface van speciale software zoals Hit-Mobile kan dit erg makkelijk worden gedaan. In dezelfde lijn is het vandaag mogelijk voor werknemers en de administratieve afdeling om met een wisselwerking te werken wat de afstand ook is, dankzij de automatische synchronisatie van gegevens naar de ERP-software. Hieraan zal worden toegevoegd dat deze gegevens kunnen worden verrijkt met verschillende documenten die cruciaal zijn voor het begrijpen van de missies of het valideren van werfrapporten, wat de afstand tussen de verschillende belanghebbenden opnieuw verkleint en tijdbesparend is.

De digitalisering van gegevens heeft ook een belangrijke vooruitgang gebracht; deze van het bewaren zonder risico van het te verliezen. Het is onnodig om te zeggen dat papieren makkelijk verloren kunnen gaan. Vandaag is het niet meer nodig om je zorgen te maken over back-ups, want dit gebeurt op de servers van de aanbieders van de applicatie in kwestie.

OVER HIT-MOBILE EN HIT-FORM

Om te beantwoorden op de vraag van constructiebedrijven, hebben we meerdere oplossingen ontwikkelt zoals de Hit-Mobile applicatie (mobiel ERP, SAV, tijdrapporten, opvolgen,…) en de Hit-Form-functionaliteit (volledig gedigitaliseerde en configureerbare werfrapporten). Deze bieden een veelheid functies aan zodat verschillende medewerkers op de werf in perfecte harmonie kunnen werken. De digitalisering van tijdrapporten, het beheer van taken vanuit de software-interface, het inbrengen van documenten en foto’s, de mogelijkheid om offline te werken en het geheel te synchroniseren wanneer je dat wenst, zijn maar enkele voorbeelden van wat Hit-Mobile voor je kan doen. Bovendien is de applicatie compatibel met PC, tablet en smartphone.

WACHT NIET LANGER, CONTACTEER ONS OM EEN AFSPRAAK TE PLANNEN OF VRAAG JE GRATIS OFFERTE!